DOM second handin somearvontojen säännöt

Osallistumalla Dom second handin järjestämiin Facebook- ja/tai Instagram arvontoihin sitoudut noudattamaan näitä sääntöjä ja niihin pohjaten tehtyjä päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

1. Arvonnan järjestäjä

Dom second hand / Oulun seurakuntayhtymä

Asemakatu 6

90100 Oulu

Y-tunnus: 0210109-1

2. Osallistumisaika

Osallistumisaika ilmoitetaan ko. arvonnan yhteydessä.

3. Arvontaan osallistuminen

Arvontaan osallistutaan aina kommentoimalla arvontajulkaisua. Arvontaan voivat osallistua luonnolliset henkilöt, jotka jättävät kommenttinsa järjestäjän kyselypostaukseen Dom second handin virallisilla Facebook- tai Instagram-sivulla.

Arvontaan eivät voi osallistua Dom second handin omat työntekijät.

4. Arvonnan suorittaminen ja voittajan julkistaminen

Voittaja arvotaan Facebookissa aina arvontajulkaisua kommentoineiden joukosta. Instagram-arvonnoissa voittaja voidaan arpoa joko julkaisusta tykänneiden, sitä kommentoineiden tai profiilia seuraavien kesken. Arvontakriteeri ilmoitetaan tällöin julkaisussa. Osallistumisajan päättyminen ilmoitetaan aina arvonnan yhteydessä. Arvonta suoritetaan tämän jälkeen 2 päivän kuluessa ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti yksityisviestillä. Kaikki osallistujiin ja voittajaan liittyvä viestintä tuhotaan 1 kk aikana, kun voittaja on tavoitettu ja palkinto on toimitettu hänelle. Arvonta suoritetaan satunnaisotannalla Dom second handissa, ellei arvontajulkaisussa toisin mainita.

5. Arvontapalkinto

Arvontapalkinto ilmoitetaan arvontajulkaisun yhteydessä.

Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi vaihtaa rahaksi. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 7 päivässä, arvotaan uusi voittaja. Facebook/Instagram ei ole mukana arvonnan järjestäjänä, vaan tarjoaa ainoastaan alustan arvonnan järjestämiselle.

6. Arvonnan järjestäjän vastuu

Dom second hand rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevaan palkintoon. Arvonnan järjestäjä maksaa arvonnasta aiheutuvat arpajaisverot. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.

7. Sääntöjen muuttaminen

Dom second hand pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan arvontajulkaisun yhteydessä.

9. Tietojenkäsittelyperiaatteet

Dom second handin tietosuojaselosteeseen voit tutustua täällä.

HUOM! Facebook ja/tai Instagram eivät ole millään tavalla osallisia arvontoihin vaan arvonnat järjestää Dom second hand.